Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021

TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) và Đại học Bách Khoa Milan (POLIMI) tổ chức Hội thảo về Tài nguyên nước vào ngày 26/11/2018 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sân chơi trí tuệ cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sáng ngày 03/11, Lễ khai mạc cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tin học, Tiếng Anh sinh viên năm học 2018 - 2019 đã diễn ra tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Đại hội khu vực về Địa chất, tài nguyên khoáng sản và năng lượng của khu vực Đông Nam Á lần thứ 15 (GEOSEA15)

Trong hai ngày 16 và 17/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng cai tổ chức Đại hội khu vực về Địa chất, tài nguyên khoáng sản và năng lượng của khu vực Đông Nam Á lần thứ 15 (GEOSEA15).

HỘI THẢO KHOA HỌC KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP KHOA KHOA HỌC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO, TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chào mừng 05 năm thành lập hai khoa Khoa học Biển và Hải đảo, Khoa Tài nguyên nước. Sáng ngày 18/10

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ MỚI

Lên đầu trang